Vitajte na www stránke Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove

Naša škola na facebooku

Dni otvore|ných dverí 2015

v dňoch 20.10.2015 - 23.10.2015 od 8:00 - 18:00 hod.
(v posledný deň do 12:00 hod.)

Propozície k súťaži pre základné školy

Prihláška do súťaže

 

Verejné obstáravanie na "Zateplenie a výmena okien na internáte Strednej odbornej školy
záhradníckej Gustáva Cejku v Malinove"

 


PRIPRAVUJE SA REVITALIZÁCIA MALINOVSKÉHO PARKU

 

                     
 Záhradník 3-ročné    Záhradníctvo 4-ročné     Záhradníctvo 2-ročné
                 
Záhradná tvorba 2-ročné         Vidiecka turistika 3-ročné