Milí žiaci,

Začíname s mesačnou súťažou o najúspešnejšieho
podnikateľa mesiaca.
Do súťaže sa môže zapojiť každý kto ma záujem sa zahrať a popri tom sa aj niečo naučiť. Štandardná dĺžka hry je 90 min.
Víťaz bude na konci mesiaca odmenený!!! J Súťaž bude prebiehať v pondelok a v stredu. Najlepší hráči vytvoria školský tím, ktorý bude súťažiť na celoslovenskom finále!!
Prihlásiť sa môžete zapísaním do priloženej tabuľky
alebo u p. Ing. Čalfovej.

business_info.pdf

Pravidlá súťaže

Najúspešnejší hráči za mesiac marec 2010