Cvičná firma při SOŠ Záhradnícka G.Čejku

Význam CF na školách spočíva v simulácii reálnej firmy v školských podmienkach; to znamená, že založenie CF, jej fungovanie v rámci jednotlivých podnikových činností /personálna činnosť, odbytová činnosť, marketing, zásobovanie, atď./ až prípadná likvidácia firmy prebieha presne rovnako ako v skutočných podnikoch.

Aj naša škola sa práve pre potrebu skĺbiť teóriu s praxou rozhodla, že začne tento voliteľný predmet vyučovať.
Na základe tohto sme so žiakmi založili cvičnú firmu Garden Rose s.r.o. , ktorej hlanou podnikateľskou činnosťou je svadobná a smútočná výzdoba a predaj črepnikových rastlín. Žiaci majú dobrú príležitosť vyskúšať si jednotlivé činnosti, riešiť spoločne vzniknuté problémy, pracovať v tíme, rozhodovať sa naučiť sa oslovovať a získavať si zákazníkov. V CF je výborná príležitosť použiť v práci všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti z rôznych odborných predmetov.

Riadime sa heslom " Vaše prianie v našich rukách".

Žiaci sú vedení hlavne k tomu, aby pri práci uplatňovali svoju nápaditosť, tvorivosť a invenciu - pri práci so zákazníkom, pri tvorbe propagačných materiálov, pri príprave účasti na veľtrhoch. Podstata našej práce spočíva v tom, aby žiaci pochopili význam starostlivosti o zákazníka a prispôsobovania sa požiadavkám trhu, čo sú základné princípy marketingového prístupu.


Viac informácií na stránke www.cfgardenrose.webnode.sk